Drempelloos leven – en wat dat in de weg staat 

Op maandag 8 mei, 20.00 uur, gaat het over drempelloos leven. Pauline van Heuven neemt ons mee om met een andere blik om ons heen te kijken én te ervaren wat het doet als je niet veel zicht hebt. Maar ook, wat het oplevert om de wereld anders dan anders te ervaren. Pauline werd afgelopen januari Persoon van het Jaar 2022 in Haarlem en is oprichter van Stichting Drempelloos. Haar adagium: “Minder zicht, meer de barricades op!” Aset-leden zijn vanaf 19.30 uur welkom voor de inloop in de Nieuwe Vide, vanaf 20.00 uur start het programma.  

Kijken door een kokertje
Pauline kwam er 12 jaar geleden bij toeval achter dat zij nog 40% zicht had. Vandaag de dag is dat een kleine 3%. Dat kan je vergelijken met door het kijken door ene platgedrukt wc-kokertje, door een beslagen raam met hier en daar een heldere plek. Pauline: “Een pluisje kan ik nog van je trui aftrekken maar de olifant in de kamer zie ik niet staan. Mijn manier van met deze onmacht om te gaan is aanpakken en er het beste uit te halen. Niet bij de pakken neerzitten maar de barricades op! Inmiddels ben ik een ervaringsdeskundige op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording. Probeer ik iedereen een andere manier van om je heen kijken- bewuster- te laten zien. Iedereen kijkt en ‘meet’ vanuit eigen ervaringen maar er is veel meer…”  

Praten en doen
Door te praten met ondernemers, bouwbedrijven, culturele instellingen, evenementenmakers en Spaarnelanden hoopt Pauline deze kijk te vergroten om de toegankelijkheid van ons mooie Haarlem te vergroten. Zij spreekt ook in bij de gemeenteraad en commissievergaderingen, gaat gesprekken aan met wethouders, raadsleden, beleidmakers. Maar ook door mensen uit te dagen een stukje in mijn schoenen te lopen met de ervaringsbril en taststok. Door zelf heel even een beperking te ervaren en te voelen worden je hersens even gereset waardoor er meer begrip en bewustwording ontstaat voor anderen en situaties om je heen.” 

Maak er een wedstrijd van
Pauline is ook een van de organisatoren van de (on)toegankelijke fotowedstrijd in Haarlem. Mensen worden hierbij uitgedaagd op een andere manier naar hun leefomgeving te kijken. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats in de week van de toegankelijkheid. De eerste week van oktober. Verder staat er dan een èchte blind-date op het programma: een gesprek aangaan met iemand die je letterlijk niet ziet. Je hebt alleen een stem waar je het mee moet doen. Waardoor aannames en vooroordelen door hoe iemand eruit ziet wegvallen.  

Kijk ook op: www.drempellooshaarlem.nl