ASEt avond” Deep democracy”

Op 1 november 2021 hield Yvonne Veenendaal een lezing over ‘Deep Democracy” tijdens onze bijeenkomst in Velzen-Noord.

Deep Democracy is een methodiek waarbij zonder enig oordeel wordt geluisterd naar elkaar. Een onderdeel bij deze methodiek is het onderscheiden van bovenstroom (harde feiten als doel, resultaat en inhoud)  en onderstroom (gevoel, emotie, verhoudingen en veiligheid)

 

Helder werd het toen we deze methodiek tegen het licht hielden van onze eigen ASET aan de hand van de volgende vraag: “Wat is het minimum aantal leden om ASET bestaansrecht te geven?”Aan de hand van Deep Democracy hielp Yvonne ons richting het antwoord op de vraag. Het gaat niet zozeer om het aantal leden maar om de kwaliteit van de actieve leden .Als in de groep voldoende gevoel van veiligheid overheerst en er op een ontspannen, prettige manier wordt gecommuniceerd doet het aantal leden minder relevant.

In feite dus een “bovenstroom” vraag, die wonderijk genoeg beantwoord kon worden op basis van de onderstroom. Een mooi onderwerp wat je weer mooi meeneemt in je rugzak met kennis over communicatie.Aset