Een stukje familierecht

De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen

Advocaat Marjan de Mönnink heeft tijdens een ASET Haarlem maandagavond een duidelijke uitleg gegeven over een stukje familierecht met name de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen. Haar blog daarover staat hieronder, voor iedereen die er nog iets over wil teruglezen.

Maar eerst stellen we Marjan kort voor:

Marjan is advocaat/partner bij Muller & Partners Advocaten

en bovendien een actief lid van ons vrouwennetwerk ASET Haarlem, waar ze zeer gewaardeerd wordt voor haar humor, relativerende kijk op zaken en analytisch vermogen. Daarnaast is zij ook lid van de Haarlemse Ondernemers Sociëteit, en is waarnemend griffier van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg!

Arbeitsrecht & familierecht

Marjan heeft een ruime ervaring in de algemene praktijk en heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het arbeidsrecht en familierecht. Ze is behalve advocaat ook mediator. Zij heeft in 2005 de postdoctorale opleiding tot NMI-mediator met succes afgerond. Marjan behandelt voornamelijk zaken op de volgende rechtsgebieden:

 • arbeidsrecht: ontslagen/ontbindingen, contracten, concurrentie, re-integratie, reorganisaties;
 • familierecht: echtscheiding en vooral de financiële aspecten van het familierecht, zoals verdelingen/verrekeningen en alimentatie, en scheidingsmediation;
 • personenvennootschappen: associaties, dissociaties, samenwerkingsperikelen.

Blog door Marjan de Mönnink | www.mulleradvocaten.nl

wet beperking huwlijksgemeenschap

De Wet Beperking Huwelijksgemeenschap

 • Aanvaard door Tweede en Eerste Kamer

 • Inwerkingtreding 1 januari 2018

 • Geldt voor nieuwe huwelijken vanaf 1-1-2018

 • Voor bestaande huwelijken blijft “oude” regime van kracht

Het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap in plaats van de huidige wettelijke algehele huwelijksgemeenschap, was in 2016 al door de Tweede Kamer en is op de valreep vlak voor de verkiezingen ook door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2018 in werking voor alle vanaf die datum nieuw te sluiten huwelijken.

Het huidige wettelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen is een stelsel dat Nederland als een van de weinige landen ter wereld heeft en dat al sinds 1838. Het nieuwe stelsel met een beperkte huwelijksgemeenschap sluit beter aan bij de hedendaagse rechtsopvattingen en bij de huwelijksvermogensregimes in de landen om ons heen.

Inhoud wetsvoorstel

 • Geen wettelijke algehele gemeenschap van goederen meer.

 • Alleen verdiensten tijdens huwelijk vallen in de beperkte gemeenschap

 • Voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen erbuiten

 • Alles verkregen uit erfenis of schenking valt er ook buiten

 • Alles wat voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom was, valt wel in de gemeenschap

 • Bij huwelijk ontstaan van 3 vermogens

 • Specifieke regeling voor ondernemingen

Uitgangspunt is dat alleen de verdiensten van echtgenoten tijdens het huwelijk in de beperkte gemeenschap vallen. De bezittingen en de schulden die de echtgenoten al voor het sluiten van het huwelijk hadden, vallen niet in de gemeenschap, evenmin als de goederen tijdens het huwelijk verkregen op grond van erfenis of schenking. Bij testament of bij de schenking kan de erflater/schenker bepalen dat een erfenis/schenking wel in de beperkte gemeenschap valt. Hebben partijen echter goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, bijvoorbeeld een woning, dan vallen deze goederen ook in de beperkte gemeenschap. Voor het ondernemingsvermogen is een specifieke bepaling opgenomen. Als tijdens het huwelijk een onderneming wordt opgericht dan valt die in de beperkte gemeenschap. Had een echtgenoot al voor het huwelijk een onderneming, dan maakt deze geen deel uit van de beperkte gemeenschap. Er ontstaan op die manier bij een huwelijk altijd drie vermogens: het privévermogen van elk van de echtgenoten en het vermogen van de beperkte gemeenschap.

Veranderingen ten opzichte van het huidige stelsel

De nieuwe wettelijke regeling is wat meer van deze tijd en sluit beter aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het blijven werken van vrouwen en het toegenomen aantal echtscheidingen. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven straks privé. Voorhuwelijkse schulden van de ene echtgenoot kunnen in het nieuwe stelsel niet meer op het privévermogen van de ander worden verhaald. Nu moeten nog huwelijkse voorwaarden worden gemaakt door aanstaande echtgenoten die geen algehele gemeenschap van goederen willen. Vanaf 1 januari 2018 draait die situatie om. De beperkte huwelijksgemeenschap wordt het wettelijk uitgangspunt. Willen aanstaande echtgenoten toch een algehele gemeenschap van goederen dan kunnen zij dit bij de notaris middels huwelijkse voorwaarden regelen.

Ook ouders hoeven straks in tegenstelling tot nu niet meer naar de notaris om uitsluitingsclausules te maken bij erfenissen en schenkingen. Ook hier draait de situatie om. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de beperkte gemeenschap, tenzij in een testament of bij de schenking is bepaald dat dit wel het geval is, de zogeheten insluitingsclausule.

Marjan de Mönnink: Advocaat

Bedankt Marjan!