Een kijkje achter de schermen van de Vishal in Haarlem!

Tijdens een extra ASET bijeenkomst op 19 mei 2016, neemt Annette in haar rol als voorzitter van de kunstenaarsvereniging De Vishal de introductie voor haar rekening. Deze vereniging staat zo sterk door haar bijzondere kring van kunstenaars en vrijwiligers. Annette legt dat met veel passie uit!

Annette de Vries, ASET lid van het eerste uur, vertelt…

2 Vishallen…

Als ik het over De Vishal heb, moet ik vaak uitleggen dat er twee Vishallen zijn. Het gebouw de Vishal en de kunstenaarsvereniging De Vishal.

Het gebouw de Vishal is eigendom van de gemeente Haarlem. De kunstenaarsvereniging De Vishal huurt dit exclusief, er zijn geen andere gebruikers. Voorheen werd dit gebouw gebruikt door het Frans Hals museum, op het laatst eigenlijk alleen als opslagruimte.

Toen de Haarlemse kunstenaars niet meer welkom bleken in het Frans Hals museum hebben zij actie gevoerd voor een eigen ruimte om te kunnen exposeren. 21 Jaar geleden heeft de gemeente dit gebouw ter beschikking gesteld aan deze kunstenaars.

De kunstenaarsvereniging De Vishal.

Inmiddels heeft de vereniging bijna 150 leden, professioneel en divers werkende kunstenaars grotendeels uit de regio. Professioneel: met hele ziel en zaligheid, vaak ondersteunt door een broodnodige bijbaan als oa. docentschap op scholen, bij de Rietveld. Diversiteit: in alle mogelijke technieken en in ervaring. Vers van de Academie en rijp. Van Sjoerd Buisman (1948) tot Tijl Orlando Frijns (1987) en vele mooie kruisbestuivingen.

Actuele beeldende kunst toegankelijk voor breed publiek.

De vereniging heeft als doelstelling actuele beeldende kunst zo laagdrempelig mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen. Dat is de reden waarom je hier gratis naar binnen mag. Dat betekent ook dat we met een relatief klein budget werken. Daarvoor leveren we echter gigantisch veel!

Een paar cijfers uit het expositiejaar 2015:

In de Grote Zaal 8 exposities met 64 exposanten en in de Kleine Zaal 9 exposities. Daarnaast waren er de Visafslag, een kunstveiling van werken van leden ten behoeve van de vereniging met 77 exposanten en de Kunstlijn met vele exposanten. Even ter vergelijking: De Hallen, onze grote broer hier op de Grote Markt, heeft jaarlijks slechts zo’n vijf á zes exposities.

Daarbij komt “De Vishal Op locatie”: vijf exposities in Castellum Aquae, een expositie met drie exposanten in het landgoed Leyduin, vijf kunstenaars in de Philharmonie. Kunst op Kantoor bij de wethouder. Dat alles betekent weer een mooi totaal van 164 exposanten, exclusief de deelnemers van de Kunstlijnexpositie!

Het aantal bezoekers in De Vishal bedroeg in 2015 49.920. Weer een vergelijking: De Hallen ontvangt circa 40.000 bezoekers jaarlijks (geen vrije toegang).

Dank onze vrijwilligers!

Dit is alleen mogelijk dankzij onze vrijwilligers. Zo’n zestig in totaal. Ze zorgen ervoor dat we zes dagen per week open kunnen zijn. Zij helpen met de inrichting van de exposities. Zij maken de looplijsten, beheren de bar, roosters maken. Van onschatbare waarde. We pamperen ze dan ook met kwartaalbijeenkomsten, een jaarlijks diner, kortingen op concerten in de Phil, previews en educatie. (Geïnteresseerd, en wil je je op een andere manier voor de Haarlemse modern kunst inzetten? Stuur een e-mail met je naam, adres, woonplaats en leeftijd naar info@devishal.nl.)

Nog zoveel meer…

Dit zou al meer dan genoeg zijn voor een vereniging maar wij doen meer: Een prachtige lezingenreeks over beeldhouwkunst, waarvoor veel belangstelling bleek te zijn. We kennen elke twee jaar een Vishalkunstprijs toe.

Educatie is verder een van de speerpunten in het beleid van De Vishal. Maar liefst 31 groepen leerlingen hebben in het schooljaar 2015/2016 exposities in de Vishal bezocht, 770 leerlingen van het basis onderwijs en 180 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verder maken we elk jaar een trip met leden, vrijwilligers en Vrienden naar musea of vergelijkbare instellingen in binnen- en buitenland. Als cultureel ondernemende instelling hebben we in 2015 zeven keer deze mooie ruimte commercieel kunnen verhuren. Ben je geïnteresseerd in deze schitterende locatie, dan vind je hier meer details.

De ANBI-Status!

Sinds kort hebben we ook een Steunstichting met een culturele ANBI-status. Mocht je iemand in je omgeving weten, die wellicht gevoelig kan zijn voor een Vriendschap met De Vishal met mooie voordelen, dan horen we dat graag.

Inspiratie, energie & nieuwe ideeën.

Wat is het bestaansrecht van De Vishal? De moderne beeldende kunst is niet altijd makkelijk. Maar is dat dan wat je zoekt? Hier gaat het om iets wat onze maatschappij gewoon nodig heeft om voort te kunnen. Onze kunstenaars geven inspiratie, energie, nieuwe ideeën. Hier is alles mogelijk. Hier wordt gewerkt aan toekomst. Hier kan men zich ontwikkelen, een nieuwe eigen visie op de wereld. Je wordt aangezet tot nadenken. Waarom steek ik zoveel tijd in het uitdragen van cultuur? Je hebt veel minder uit te leggen aan je buurvrouw als je zegt dat je je inzet voor de strijd tegen een ernstige ziekte. Voor mij betekent kunst de broodnodige creativiteit, het opdoen van ideeën, het buiten de gebruikelijke kaders denken. Het is een hoekje in de wereld waarin mensen relatief los van de profane wereld nieuwe ideeën, gevoelens emoties kunnen verbeelden.

Dat is geen direct zichtbaar maatschappelijk nut, maar het is een vorm om mensen aan het denken te zetten. Heel belangrijk in deze tijd van oneliners en soundbites.

Kunst is meer in zijn algemeenheid hot. Denk aan de vele toeristen die afkwamen op het Frans Halsjaar. Ook de gemeente is duidelijk doordrongen van het belang van kunst, cultuur en kunstenaars zelf voor de stad, de economie en de groei. Mede dankzij alle cultuur in de stad wordt Haarlem gezien als satelliet van Amsterdam en in de Lonely Planet genoemd als verborgen parel.

Ondanks de crisis en de vele hobbels die we moeten nemen, doet De Vishal het goed! Regelmatig in de publiciteit, veel exposities met relatief weinig middelen.

De Vishal zwemt als de zalm tegen de stroom in.

Kom graag langs! Kunstenaarsvereniging De Vishal
Grote Markt 20, 2011 RD Haarlem